:: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ > Αστικά Οικοσυστήματα (Δομημένο Περιβάλλον)
α)
Διεξαγωγή εκστρατειών και ανάληψη δικαστικών αγώνων για την προστασία των περιαστικών δασών από οικοδόμηση, καταπατήσεις, έργα και διανοίξεις δρόμων (Σέιχ Σου από το 1982, Χορτιάτης από το 1990).

β)Εκπόνηση μελετών και διεξαγωγή εκστρατειών για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και του συνακόλουθου νέφους, καθώς και την ανάδειξη νέων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης όπως το τραμ, η θαλάσσια αστική συγκοινωνία και το ποδήλατο (από το 1987).

γ)Συνεχής παρέμβαση στις τοπικές αρχές για την κατασκευή και λειτoυργία βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και τη γενικότερη προστασία του Θερμαϊκού κόλπου (από το 1984).

δ)Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διάδοση της ανακύκλωσης με την πρώτη έκδοση πανελλαδικά ενημερωτικού φυλλαδίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έτους περιβάλλοντος (1987). Το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την ανακύκλωση χαρτιού και αλουμινίου, χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση και με έμφαση στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Ως μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείται ένα ιδιόκτητο ημιφορτηγό.

  

ε)Έκδοση συνολικών μελετών και ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πόλη και τα περιβαλλοντικά προβλήματα του αστικού χώρου και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την αρχή του 2001 η Οικολογική Κίνηση συνδημιούργησε και συμμετέχει στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ, που υποστηρίζει ότι το πρασίνισμα των στρατοπέδων που απομακρύνονται είναι ο μοναδικός άμεσος τρόπος για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη περισσότερο πράσινο ενώ οι ελεύθεροι χώροι είναι ανάγκη να διατηρηθούν με κάθε τίμημα, ως σωτήρια διέξοδος σε περίπτωση σεισμού. Γι' αυτό και θεωρεί ότι είναι απαράδεκτη η πολεοδόμηση των στρατοπέδων και μάλιστα σε ποσοστό 50% από το Υ.ΕΘ.Α., όπως και το ότι και άλλοι φορείς ή ιδιώτες διεκδικούν εκτάσεις και ονειρεύονται οικοδομήματα και "σαλαμοποίηση" των στρατοπέδων.
Η Πρωτοβουλία για τα πρώην στρατόπεδα, που συγκροτήθηκε πρόσφατα από ενεργούς πολίτες, επιστήμονες και στελέχη της Αυτοδιοίκησης, θεωρεί ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να υπερασπιστούν το συλλογικό συμφέρον και να συμμετάσχουν στον ενιαίο σχεδιασμό του μέλλοντος της πόλης, υπερασπίζοντας την ποιότητα της ζωής τους αλλά και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό και καλούν τους Θεσσαλονικείς και τους φορείς τους σε ευρεία συμπαράταξη

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

::Εν Οίκω

::Αρνούμαι

::Οικολογ. Ημερολόγιο

 

 

 

 

© 2003 ecology-salonika.org - All rights reserved